Pealkiri: 

Suitsetamisega seostatav tervisekaotus Eestis 2018. aastal

Autorid: Rammo S
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool. Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Märksõnad: suitsetamine, haiguskoormus
Välja antud: 2020
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Rammo2020.pdf733.17 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Sõltuvusainete tarvitamine
Kirjeldus: Käesoleva magistritöö eesmärk oli hinnata suitsetamisega seostatavat tervisekaotust Eestis 2018. aastal soo, maakondade ja vanuserühmade lõikes ning kirjeldada suitsetamisega seostatavat suremus- ja haiguskaotust.
Nelja käsitletud haigusseisundi tõttu kaotati Eestis 2018. aastal 67 375 eluaastat, millest 35,1% oli seostatav suitsetamisega. Suitsetamisega seostatavate haiguste tõttu kaotati Eestis 2018. aastal 38,9 eluaastat 1000 elaniku kohta. Meeste hulgas oli suitsetamisega seostatav tervisekaotus 71,4 eluaastat 1000 elaniku kohta, naised kaotasid 15,4 eluaastat 1000 elaniku kohta. Suitsetamise tõttu kaotas kogu rahvastik 1000 elaniku kohta kõige rohkem tervist Jõgevamaal, meeste tervisekaotus oli suurim Valgamaal, naistel Jõgevamaal. 1000 elaniku kohta oli kõige väiksem tervisekaotus Harju maakonnas. Vanuserühmade lõikes oli suitsetamisega seostatav tervisekaotus 1000 elaniku kohta suurim 65¿69 aastaste hulgas.
Mehed kaotasid 2018. aastal suitsetamisega seostatavate haiguste tõttu 1000 elaniku kohta üle nelja korra rohkem aastaid kui naised. Kõige rohkem eluaastaid kaotati suitsetamisega seostatava kopsuvähi tõttu. Suitsetamisega seostatav tervisekaotus kontsentreerus nooremasse pensioniikka. Meeste tervisekaotusest tulenes 74,0% suremuskaotusest, naiste tervisekaotusest moodustas suremuskaotus 63,5%.
Magistritöö tulemustele on toetudes on võimalik suitsetamise vähendamisele suunatud programmide rakendamisel arvestada piirkondlike eripäradega ja toetada kohalike omavalitsusi ning maakondlike organisatsioone suitsetamise ennetamisele suunatud tegevustes.